Z jakich powodów izolacja systemów chłodniczych jest taka ważna?

W instalacjach chłodniczych rury izoluje się w szczególności po to, by zredukować przenikanie przenikania cieplejszej temperatury z otoczenia. Analogicznie robi się w przypadku rurociągów wysokotemperaturowych, jak również dla elementów przewodzących w systemach klimatyzacji.

Oprócz tego że zapobiegają stratom energii, izolacje instalacji chłodniczych jak i grzejnych, spełniają jeszcze inne, niezmiernie praktyczne zadania.

Na niniejszej stronie jest sporo użytecznych wiadomości, ale szybko przeczytaj także inne szczegóły w treści (http://elmet-produkcja.pl/). One również są bez dwóch zdań godne uwagi.

rury konstrukcyjneące ciepło mogą być naprawdę gorące. Na wypadek oparzeń izolacja utrzymuje na zewnątrz bezpieczną temperaturę. Analogicznie działa Izolacja na instalacjach chłodniczych. Ponadto wygłuszają one odgłosy emitowane podczas funkcjonowania układu.

Trzeba wiedzieć, iż na powierzchni przewodów instalacji chłodniczych zachodzi kondensacja, inaczej – osadzanie pary wodnej. Dzieje się tak dlatego, że temperatura wewnątrz instalacji jest o wiele niższa niż otoczenia wokół. Znaczy to też, że wpływ na zjawisko kondensacji pary wodnej na zimnych rurach zależy także od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia.
Osadzanie się kropelek wody na powierzchni instalacji jest niepożądana, ponieważ prowadzi do korozji instalacji, uszkodzeń jej elementów oraz co za tym idzie – konieczności częstych napraw.

Izolacje termiczne na izolacje.gda.pl

Autor: IZOLACJE
Źródło: http://izolacje.gda.pl/

Instalacje amoniakalne, stosowane w chłodnictwie, są bezpiecznedokąd amoniak nie wydostanie się na zewnątrz.
Substancja ta niegdyś za mało ekologiczny, a jest zupełnie inaczej. Trzeba wiedzieć, że jego sprawność energetyczna jest o 1/4wyższa niż freonu. Współczesne instalacje na bazie amoniaku wykonuje się z doskonałych materiałów, a procedury odbiorcze są niezwykle surowe. Układ może pracować w pełni automatycznie. Natomiast amoniak jest mało wyczuwalny .

W instalacji nie ma tlenu, więc ryzyko powstania korozji jest znacznie mniejsze i dotyczy elementów zewnętrznych. Powoduje ją zjawisko kondensacji.

Teraz w naszym kraju można stosować instalacje amoniakalne bez ciągłej obsługi maszynowni tylko wtedy, gdy zostanie spełniony szereg wymaganych warunków.

Żeby temu zapobiec wszystkie instalacje chłodnicze należy dokładnie izolować. Najlepiej tak żeby para wodna nie przedostawała się przez materiał izolujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *