Gdy się będzie miało pracowników pamiętać należy o tym, że pracodawca będzie miał w stosunku do nich szereg obowiązków

Już bezpośrednio po podpisaniu umowy, bo jest na to okres zaledwie tygodnia, należy świeżo zatrudnionego pracownika zgłosić do zakładu ubezpieczeń zwanego ZUS. Regulacje prawne tu są bardzo czytelne i nie będzie miejsca na żadne ich interpretacje.

Każdego bez wyjątku zatrudnionego pracownika trzeba zgłosić do ubezpieczenia i opłacać za niego odpowiednie składki, będzie to obowiązywać to od momentu zatrudnienia aż do rozwiązania umowy o praca. Po zwolnieniu pracownika także jest konieczność zgłoszenia tego do zus, i tu także właściciel firmy będzie miał tydzień na wykonanie tej czynności. Każdy pracownik ma prawo żądać od swojego pracodawcy informacji o zapłaconych składkach, a jeśli okaże się że nie były one płacone, dochodzenia ich uregulowania. Właściciel firmy także nie może odmówić na żądanie pracownika zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, na przykład to mogą być uczące się lub małe dzieci albo niepracujący współmałżonek. Wtedy ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również osoby zgłoszone w taki sposób.

Czy masz ochotę przeglądnąć na kolejnej witrynie nasz atrakcyjny news (https://adwokatjurendt.pl/)? Myślimy, że tak. W takim razie zapraszamy do zalogowania się.

polski banknot dziesięciozłotowy

Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com

Osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymują prawo do urlopów wypoczynkowych, jakich wysokość dokładnie opisują przepisy. O tym, w którym momencie otrzyma się wolne dni decydują właściciele albo kierownicy, i uzależnione to może być od tego, jak jest zorganizowana praca w danym przedsiębiorstwie. Popularne w większości firm są grafiki urlopów, dzięki nim wiadomo, jak w wakacyjnym okresie będą dostępne osoby z poszczególnych działów.

Urlop, jaki nie był wykorzystany przed określony rok na samym początku musi zostać wykorzystany w następnym okresie, chyba że zatrudniony zdecydował się rozwiązać umowę ze swoim pracodawcą. W takich przypadkach kadrowa będzie musiała wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i wypłacić takiej osobie odpowiednią kwotę. Sporo praw w czasie zatrudnienia mają także mamy, po narodzinach dzieci będzie się im należał ustawowy urlop macierzyński, a kiedy zdecydują się kontynuować opiekę nad swoim dzieckiem, to mogą także ubiegać się o urlop wychowawczy zus na kolejne kilkanaście miesięcy.

jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *