Główne założenia wiążące się z normą iso 14401

Szczególnie istotną na naszym krajowym rynku normą zarządzania środowiskiem jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, który opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wówczas pierwszy światowy standard, który ściśle wiązał się z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później instytucja opublikowała unowocześnioną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to ogromne znaczenie do dnia dzisiejszego.

TÜV Rheinland
Norma iso (na tej stronie) 14001 a zarządzanie środowiskowe w organizacjiKażda organizacja ma postawione pewne cele, do których osiągnięcia ciągle dąży. Jeśli zostaną one osiągnięte, stawia się następne, ponieważ na tym opiera się rozwój każdego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o normę iso 14001, pozwala ona zbudować System Zarządzania Środowiskowego. Opiera się to wtedy o podejście procesowe, to znaczy podane wyżej ulepszenie działania każdej organizacji. Zacząć trzeba od planowania, od którego płynnie przechodzi się do podejmowania kroków.

Określanie jakości z normą norma iso 14001 jest nieskomplikowanePrzez pierwsze dziesięć lat trwała ogólna akceptacja oraz przyswajanie normy ISO 14001 na rynku internacjonalnym. Stopniowo wydawane były atesty dotyczące tej normy, a do 2005 roku wydano ich ponad 111 tysięcy. Były one obowiązujące na terenie 138 państw, co w niemałym stopniu wywierało wpływ na podejście przedsiębiorców. W naszym kraju oficjalnie normę tę wydał Polski Komitet Normalizacyjny, a miało to miejsce w 2005 roku. Oznaczenie tej normy to dokładnie PN-EN ISO – odkryj stronę – 14001:2005.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Cykl Deminga w określaniu jakości Blisko wiążące się z normą iso 14001 są pewne zasady. Nazwać je można jako cykl Deminga, szerzej znany jako PDCA. Cykl ten polega na stopniowym osiąganiu kolejnych etapów działania oraz ulepszania działania danej organizacji. Pierwszym etapem jest planowanie, z języka angielskiego – to plan. Kolejne to do – wykonywać, to check – sprawdzać oraz to act – działaj. Szczególnie ważne w całym procesie jest uprzednie zidentyfikowanie aspektów środowiskowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *