Czym jest ocena okresowa?

Od dawna już pracownicy podlegają sprawdzaniu. Ówcześnie praktykowano na ten cel ścisłe zasady, a praca wykonywana była pod ostrym nadzorem szefów. Teraz, by uzyskać informacje na ile dobrze pracujemy stworzone zostały różnorakie modele oceny. Ocena pracownicza pomoże menagerowi dokonać prawidłowej selekcji, ale również pochwalić liderów i dobrze ich mobilizować, inspirować.

Na przestrzeni minionych lat powstało kilka szczególnych nurtów, które zezwalają na właściwą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są przygotowywane od razu w danym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej określone zapotrzebowania i oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają oczywiście na poprawienie stanu w firmie (więcej – ). Wylicza się kilka metod ocen tego typu a wśród nich zazwyczaj używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika przeprowadzana jest przez rozmowy nie tylko z badanym pracownikiem, lecz również jego środowiskiem w pracy. Tu głównie sięga się po wypowiedzi przełożonych, współpracowników czy nawet klientów, z jakimi pracownik współpracował.

dwoje ludzi na korytarzu

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Wśród najpowszechniejszych i zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a w sumie ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całego otoczenia pracownika i w ten sposób dokonywana jest jego analiza. Taki rodzaj sprawdzania zaliczany jest do najbardziej rzeczowych, bo zbierane informacje wywodzą się nie tylko od samego ocenianego, ale też jego partnerów, kolegów, i nawet klientów, z jakimi miał do czynienia. Badanie to dostarcza więc obszerną ilość wskazówek na temat możliwości badanego i pozwala lepiej go zmobilizować znając opinie na jego temat ze źródeł zewnętrznych.

Interesujesz się tym tematem? Przeczytaj zatem jeszcze dalej o tym punkcie w następnym artykule, który dla Ciebie stworzyliśmy. Myślimy, że Ci się podoba.

Koledzy mają możliwość powiedzieć kilka słów na temat ocenianego dostarczając informacje na temat jego konkretnych postępowań w pracy, sam oceniany, jednakowoż ma możliwość swoistej samooceny, co także pomaga mu usunąć własne ewentualne ujmy w pracy.

Autor: materiały prasowe

Sama ocena 360 stopni ma wpływ także na zaspokajanie oczekiwań pracowników oraz całej organizacji, bo mierzy postępy działań oraz daje wyobrażenie wszelkich niedociągnięć. To wydaje się być kwestią kluczową do prowadzenia zdrowego, silnego a także wydajnego zespołu. Wyszukanie luk pomoże lepiej zmotywować grupę oraz sprawić, iż będą wielce pochłonięci oraz zżyci z firmą.

To z jakiej techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania i potrzeby w określonym momencie. Zwykle tego typu ocena pracownika robiona jest rokrocznie i często od jej rozstrzygnięcia zależy premia lub [agencja pracy za granicą holandia] kariera określonego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie dane pomagają podjąć dobre decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *