Katowickie hospicjum

Hospicjum jest to placówka działająca w celu pomocy pacjentom w ostatnich fazach ich choroby. Hospicja rozlokowane są w całej Polsce, zatem bez względu na miejsce, w którym poszukiwanie jest hospicjum, Śląsk i inne obszary Polski proponują bardzo dobre instytucje zapewniające wsparcie oraz opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne oraz domowe. Czym się różnią?

W pierwszym rzędzie hospicja stacjonarne wymagają stałego zakwaterowania chorego w placówce hospicyjnej. Nie jest to szpital, jednak pracują tutaj

Opieka paliatywna w szpitalu a hospicjum domowym

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

profesjonalni doktorzy, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie oraz duchowni, którzy usiłują wspierać pacjentów emocjonalnie. Hospicjum jest wręcz domem, w którym pacjenci przeważnie zostają do końca swoich dni. Stacjonarne jednostki przeznaczone są dla osób, które są samotne, ich rodzina jest daleko lub nie jest w stanie zająć się nimi bądź opieka w domu nie jest wystarczająca. Najbliżsi jednak powinni nieustannie uczestniczyć w opiece chorego, odwiedzać go i służyć mu wsparciem, którego tak oczekuje – czasem wystarczy przytrzymać kogoś za rękę bądź dać mu dobre słowo.

Hospicja domowe to możliwość opieki nad pacjentem w domu: śląskie hospicjum domowe. Codziennie przychodzi do niego zespół hospicyjny składający się z doktora, pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa. Mogą oni przychodzić o każdej porze dnia i nocy zależnie od oczekiwań pacjenta. Zespół hospicyjny ma za zadanie również przekazać odpowiednią wiedzę i wskazówki najbliższym pacjenta, by mieli świadomość, w jaki sposób się nim opiekować. Co więcej, pomaga w uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń i daje dostęp do narzędzi, które są potrzebne do komfortowej opieki. Dom to najdogodniejsze miejsce dla chorego, albowiem może być on tu nieprzerwanie z bliskimi i nie musi zmieniać środowiska na ostatni czas swojego życia. Jeżeli jednak stan chorego się pogarsza, trzeba go poddać hospitalizacji – czasami opieka w domu staje się po prostu niemożliwa.
Wyróżnia się także oddziały dziennego pobytu, ale nie są one tak popularne, albowiem hamują je nie zawsze korzystne kontrakty z NFZ. Muszą być finansowane z innych źródeł, zaś zajęcia dla chorych trwają tylko zazwyczaj ok. sześciu godz. dziennie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *