Obligacje dobrym metodą na inwestycje

Obligacje są charakterystycznym rodzajem papieru wartościowego, tak samo jak akcje lub kwity depozytowe. O ile jednak akcje na giełdzie można spieniężyć w dowolnym terminie, obligacje w tej kwestii przypominają lokatę bankową.

Zainwestowaną w nie gotówkę można odzyskać dopiero po minięciu okresu, na który obligacje te opiewają. Okres ten planuje się przy kupnie obligacji, od czasu tego uzależnione jest również oprocentowanie obligacji.tu pity pityIm termin dłuższy, tym adekwatnie wyższe oprocentowanie.

monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Występują dwa podstawowe rodzaje obligacji – obligacje skarbu państwa oraz komunalne. Różnice między niniejszymi typami obligacji są spore, dotyczą one głównie sposobu wypłacania odsetek.

Państwo najbardziej godnym zaufania pożyczkobiorcą
Każdy rodzaj obligacji to pożyczek (zobacz pożyczka pod zastaw ziemi rolnej) dla organu emitującego papier wartościowy. W sytuacji obligacji skarbowych, pożyczkobiorcą jest skarb państwa. Państwo w przypadku ogłoszenia bankructwa nie może wziąć nowych pożyczek, jest jednak w stanie wypłacać zaległe zobowiązania. Z tej przyczyny też obligacje państwowe na szeroką skalę uznaje się za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Oprocentowanie danej tą metodą pożyczki nie jest stałe, z uwagi na to, że zależy ono od aktualnej inflacji, może ono się zmienić w przypadku obligacji opiewających na dłużej niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane co roku, zostają one jednak wypłacone razem z kwotą zakupu obligacji, na koniec czasu kredytowania. Informacje z: .

Inni emitenci – inne reguły
Drugim typem papierów wartościowych, są obligacje municypalne, potocznie znane jako komunalne. Tego typu obligacje są wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego – przez gminę, powiat bądź województwo. Tego rodzaju papierom wartościowym bliżej jest do akcji. Zasadniczą różnicą, wyraźną dla inwestora, jest sposób wydawania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji komunalnych są również naliczane rokrocznie, pożyczkobiorca ma jednak obowiązek wydać je przed upływem czasu kapitalizacji.

Znaczy to, że udzielając organowi samorządowemu pożyczki na czas 10 lat, odsetki będą wypłacone aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej zajrzyj tutaj: www na temat) są świetną alternatywą dla obligacji skarbu państwa, odmienny sposób wydawania odsetek umożliwia natychmiastowe zainwestowanie zarobionych pieniędzy w odmienny niż obligacje papier wartościowy. Na możesz znaleźć informacje również o kupnie obligacji przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *