Metody oceny pracowników w przedsiębiorstwie

Każda firma składa się z pomniejszych części. W sytuacji największych firm są to zwykle różnorodne działy. W najmniejszych firmach te części to pojedynczy pracownicy. Osoby te są w przedsiębiorstwie najbardziej istotne, gdyż to ich rezultaty pracy tworzą ewentualne sukcesy całej firmy. Istotne jest więc, by ludzie zatrudnieni w firmie czuli się komfortowo.

Nierzadko jednak nie ma to odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Na pracownikach spoczywa duża presja powiększana przez zwierzchników, a niekiedy też przez innych pracowników. Kontrolowanie nastrojów oraz stosunków w przedsiębiorstwie jest sprawą trudną, ale z drugiej strony ogromnie potrzebną. Szczególnie w przypadku największych przedsiębiorstw nalezy stosować profesjonalne sposoby kontrolowania pracy i rezultatów pojedynczych jednostek. Do tego celu dokonuje się oceny pracowników.

ręka podająca kartkę papieru

Źródło: flickr.com

Ocena pracownicza generalnie to zbiór rozmaitych profesjonalnych metod, które doprowadzają do zebrania przez zwierzchnika szczegółowych informacji w kwestii danej osoby zatrudnionej w firmie. Taka ocena jest zawsze stresem dla zatrudnionych, lecz niezbędna dla uzyskania rzeczywistego obrazu sytuacji w firmie. Ocen tego rodzaju dokonuje się cyklicznie, najczęściej raz do roku. Na tej podstawie pracodawca zyskuje wiedzę, jak dana osoba pracuje i czy stosowane przez nią środki prowadzą do sukcesu. To pozwala również na ustalenie, w jakim stopniu czynności pracownika przyczyniają się do rozwoju całej firmy, a zatem czy dana osoba przyspiesza ten rozwój, czy go powstrzymuje.

rachunki

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Występują rozmaite odmiany oceny, jakiej poddawani są osoby zatrudnione w firmach. Na pewno najchętniej wykorzystywanym z nich jest tak zwana ocena 360 stopni .

Jeżeli czytany artykuł kompletnie Cię wciągnął, to zobacz inny oryginalny tekst (http://www.leaselink.pl/), który również zawiera pokrewne dane na prezentowany temat.

Jak sama jej nazwa wskazuje, pozwala ona na uzyskanie informacji o danej osobie ze wszystkich możliwych źródeł. W praktyce opiera się to na zasięganiu opinii o określonej osobie od ludzi przebywających w jej najbliższym otoczeniu w strukturze firmy. Ciekawe rezultaty może dawać taka ocena, gdy przeprowadza się ją w stosunku do zwierzchnika na temat podwładnego. W takiej sytuacji jeszcze bardziej dobitnie obrazuje stosunki pomiędzy różnymi osobami w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *