Ocena pracownicza w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, składa się z pojedynczych jednostek, czyli pracowników. Tych elementów jest szczególnie dużo w największych firmach. Wiadome jest z kolei, że im więcej jednostek należy kontrolować, tym ciężej temu obowiązkowi sprostać. Z kolei w firmach, które zatrudniają dziesiątki czy nawet setki ludzi konieczne jest kontrolowanie, czy zatrudnieni dobrze wykonują swoje zadania. Nieścisłości i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się powodem gorszych rezultatów całego przedsiębiorstwa.

pracownicy podczas spotkania biznesowego

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Potrzebne są więc profesjonalne sposoby kontrolowania rezultatów osób zatrudnionych. W tymDo tego celu został stworzony system oceny pracowniczej.

Nie czekaj oraz zobacz znajdujące się tu uwagi o nas. To na pewno będą bardzo ciekawe dane – zwyczajnie kliknij ten link.

W różnych przedsiębiorstwach ma on różne kształty, jednak generalnie polega na tych samych założeniach. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób pracują i jakie ich praca (zobacz zasiłek macierzyński) przynosi efekty (sprawdź program elevatosoftware). Do tego celu używane są rozmaite metody mające swe korzenie w psychologii.

Ocen pracowniczych dokonuje się różnymi metodami. Najczęściej do tego celu stosuje się ankiety i kwestionariusze, które uzupełniają pracownicy firm. Jest to metoda wygodna, jej podstawową zaletą jest to, że można zbadać wiele osób w tym samym momencie. Jedyne, co jest potrzebne, to sporządzenie ankiety i powielenie jej w wielu egzemplarzach. Rozprowadzanie materiałów tego typu w ramach firmy zazwyczaj nie nastręcza problemów, w szczególności gdy wysyła się ankiety w wersji elektronicznej. Charakterystycznym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni. (link) Jej celem jest zbadanie pojedynczego pracownika w możliwie jak najbardziej dogłębny sposób.

Przeorowadzanie oceny pracowników niesie za sobą wiele konsekwencji. Oceny tego typu zazwyczaj dokonywane są regularnie, zazwyczaj raz do roku. Dla pracowników oznacza to na pewno podniesiony poziom stresu w czasie, gdy oceny są przeprowadzane. Dla zwierzchników natomiast ocena okresowa pracownika jest rzetelnym źródłem informacji na temat tego, w jaki sposób on pracuje i czy poczynił postępy od czasu zatrudnienia w firmie. Dzięki temu zwierzchnicy mogą rozpocząć odpowiednie warsztaty lub też przyznawać podwyżki i awans.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *