Programy lojalnościowe

Spółki obecne na giełdzie papierów wartościowych prowadzą programy lojalnościowe wynagradzające pracę najlepszym menadżerom. Programy te opierają się na dawaniu ludziom, zatrudnionym na wysokich stanowiskach w tej firmie, zestawów akcji tej samej firmy, lub równowartości pieniężnej takiego pakietu. Popularnie, na tego rodzaju wypłaty mówi się „opcje menadżerskie”. Przyznawane są one raz do roku, tym zatrudnionym, którzy przepracowali w firmie ustalony okres. Ponadto do przyznania pakietu akcji muszą zostać spełnione inne aspekty.

Halley aktuariusze
Zazwyczaj wymagane jest, żeby firma osiągnęła określony wynik finansowy w danym roku podatkowym, często spotykanym warunkiem wydania takich premii jest także zwiększenie wartości akcji w stosunku do roku ubiegłego.

Z jakiego powodu wypłaca się premie?Premie są udzielane w celach motywacyjnych. Ich wysokość uzależniona jest bowiem od efektów pracy kierownictwa spółki. Im korzystniejszy wynik finansowy będzie osiągnięty, tym więcej warte będą papiery wartościowe w roku kolejnym. Co z tym związane, zestaw akcji przyznawany pracownikom, będzie znacznie cenniejszy. Taki typ motywowania Zatrudnionych na najwyższych szczeblach okazuje się być ogromnie skuteczny.

Tylko teraz oceń bdo, ten artykuł, który jest bardzo ciekawy. Wykonaj to właśnie w tym momencie! Zobaczysz, że naprawdę należy to zrobić!

Spółki akcyjne stosujące taki system mają znacznie większy zysk, oraz wzrost cen akcji, niż pozostałe spółki. Jest to wprawdzie kosztowny sposób, lecz zysk związany z jego wdrożeniem jest warty podjęcia takich wydatków.

W jaki sposób wyceniane są opcje?Wycena opcji jest procesem złożonym, zależnym od dużej liczby czynników różnego charakteru. Najbardziej istotnym czynnikiem jest tzw. dywidenda, czyli część przychodów spółki, przeznaczona do podziału między właścicieli akcji. Zwykle grupa kierownicza spółki dzieli między sobą mniej więcej połowę dywidendy, reszta jest przeznaczona dla innych akcjonariuszy. Drugim istotnym elementem mającym wpływ na wycenę, jest stopa procentowa, od której jest uzależniony ostateczny wynik finansowy spółki. Z racji możliwych wahań na rynkach finansowych, cena określonych akcji jest podawana na dzień ich przekazania. Warto podkreślić, że pracownicy spółki mają przywilej nabywania akcji firmy po specjalnej, niższej cenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *