Stal – pomogła uformować nowoczesny świat, doprowadziła do rewolucji. Jak dużo niej wiemy i jakie są jej rodzaje?

Stal jest wyróżnikiem świata, w jakim dzisiaj żyjemy. Jest tak przede wszystkim dzięki rewolucji przemysłowej, która odbyła się w XVIII wieku w Anglii i Szkocji. W roku 1735, dzięki Abrahamowi Darby`emu świat zyskał nieznaną wcześniej, opatentowaną przez niego, metodę wyrobu stali, bez nieczystości, o większej wytrzymałości. Zapoczątkowało to znaczny rozwój w przemyśle, który pociągnął za sobą rozwój przewozów.

http://www.ssab.com/pl/

Źródło: http://www.ssab.com/pl/

Rozwój hutnictwa, górnictwa, a także wzrost liczby ludności, spowodowały że świat stanął w obliczu nowych problemów- przewóz wzrastającej ilości dóbr. Zaradzić temu próbowano, budując kolejne kanały, drogi, czy mosty. Snuto rozważania o nowych środkach transportu- do powszechnego użytku wszedł silnik parowy, stosowany w pociągach, które uprzemysławiały świat zachodni.

cięcie (sprawdź) konstrukcyjna (np. ), do dnia dzisiejszego, wykorzystywana jest do tworzenia konstrukcji, elementów maszyn a także urządzeń o ogólnym przeznaczeniu. Jednak stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia nie jest stalą najwyższego gatunku- ma dużą ilość zanieczyszczeń, głównie fosforu, krzemu czy siarki. Ma słabe właściwości wytrzymałościowe, jest również podatne na obciążenia, ale jej zaletą jest tzw. dobra spawalność. Jeśli mamy do czynienia z maszynami pracującymi w niezbyt trudnych warunkach, przy dosyć stabilnej pogodzie itp., stal taka jest bardzo wydcięć (zobacz nasz odsyłacz) i dobrze się spisuje. Jeśli natomiast ma być używana w warunkach trudniejszych, wręcz ekstremalnych, używa się stali specjalnych.

http://www.ssab.com/pl/

Źródło: http://www.ssab.com/pl/

Stale specjalne to stale niepodatne na korozje, tak chemiczną, jak i gazową. Jest też odporna na znaczne temperatury, ma dobry współczynnik rozszerzalności itp. Ogólnie są to wysokiej jakości, specjalistyczne materiały, stopy umożliwiające osiągnięcie najlepszych wyników. Rozpoznajemy kilka rodzajów, różniących się ze względu na swoje właściwości, jak stal nierdzewna, żaroodporna, kwasoodporna, żarowytrzymała (wytrzymująca ekspozycję na stałe obciążenia wysoką temperaturą), stal zaworowa (stosowana do wytwarzania zaworów wylotowych w silnikach spalinowych), stale i stopy grzewcze (mające zastosowanie w grzejnictwie elektrycznym – druty, przewody czy taśmy), stal utwardzona wydzieleniowo (odporne na korodowanie, jednocześnie bardzo wytrzymałe).

Biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne w procesie wytwarzania stali, w szczególności stali specjalnych, można zdać sobie sprawę jak długą drogę przeszliśmy, jak niezwykle istotne jest dobre dobranie użytej stali do swojego zadania (innej użyjemy do silnika, innej do stworzenia wiertel wykorzystywanych na wiertniczych platformach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *