Kompetencje w procesie rekrutacji i ewaluacji podwładnego

W dużych korporacjach HR, to jeden z najistotniejszych działów. Jest to dziedzina biznesu, która udoskonala się niezmienne do początku XX wieku. W czasach intensywnego rozwoju gospodarczego szybko stało się oczywiste, że najcenniejszym kapitałem firmy są pracownicy. Żeby właściwie wykorzystywać potencjał pracowników , a tym samym zwiększać jakość pracy, działy HR zaczęły reorganizować proces selekcji nowych pracowników. Wprowadzono system oceny kompetencji, według którego mierzono zdolności nowego pracownika.

Praca zespołowa

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego tak wiele wielu pracodawców przyjęło systemy kompetencji? Najistotniejszą kwestią była oczywiście rekrutacja, ale nie tylko. Systemy kompetencji mają różne przeznaczenie. Ważna z punktu widzenia działalności firmy jest także ocena pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-stres-w-pracy-jak-mozna-z-nim-walczyc) . Za pomocą odpowiednio utworzonego systemu kompetencji, określa się mocne i słabe strony kandydata, aby w ten sposób udzielić wskazówek pracownikowi i jego przełożonemu. W ten sposób należy sprawniej oceniać personel, a także planować awanse. Jeżeli kompetencje zostały sprecyzowane z uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorstwa, system może udoskonalić niektóre wymiary pracy,takie jak wydajność i ukierunkowanie na klienta.

System kompetencji jest niezwykle przydatny także w określaniu przydatności pracownika już zatrudnionego na danym stanowisku pracy. Do efektywnych metod w tym wypadku należy tzw. ocena 360 stopni Jest to dosyć powszechny sposób oceny, wykorzystywany w dużych przedsiębiorstwach. Ocena polega na wykonaniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. Są to jego bezpośredni przełożeni, przykładowo kierownik projektu, równorzędni pracownicy, podwładni, którymi zarządza osoba poddawana ocenie, a także partnerzy biznesowi,z którymi ma ona bezpośredni kontakt. Jak widać są to wszyscy ludzie funkcjonujące poniekąd ”naokoło” badanego pracownika. Stąd też nazwa metody, często określana jako ankieta 360 stopni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *