Wiele ludzi zastanawia się, na jakich zasadach pracują komornicy i co należy do ich działań. Dobrze się tego dowiedzieć

Wiele ludzi zastanawia się, na jakich zasadach pracują komornicy i co zalicza się do ich działań. Warto się tego dowiedzieć, jeśli kiedyś będziemy musieli mieć z nimi styczność.

Zacznijmy od tego, kim jest komornik. To funkcjonariusz publiczny, jaki działa przy określonym sądzie rejonowym – . Do jego powinności zalicza się przede wszystkim urzeczywistnianie werdyktów sądów co do żądań pieniężnych bądź niepieniężnych, a także zabezpieczenia wymienionych roszczeń.

komornik

By postępowanie egzekucyjne było wszczęte, musi dostać klauzulę wykonalności, wtedy można zacząć wykonanie wyroku. Następnym obowiązkiem komorników jest przekazywanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów, jak najbardziej za potwierdzeniem odbioru. Co więcej opisywani funkcjonariusze publiczni muszą przeprowadzać licytacje komornicze (sprawdź) oraz sporządzać protokoły z realizowanych działań. Częstokrotnie wierzyciele polecają im poszukiwanie majątku dłużnika bądź właściwego zabezpieczenia spadku. Trzeba pamiętać, iż komornik wykonując zadania musi trzymać się zasad prawa oraz etyki zawodowej, w innym wypadku może nawet utracić swoje uprawnienia.

Każdy funkcjonariusz musi posiadać identyfikator, wydawany przez KRS. Jak on wygląda? Do jego zasadniczych elementów zaliczają się zdjęcie, dane osobowe, określenie funkcji oraz zaznaczenie sądu, przy jakim prowadzi swoje działania.

Czy masz ochotę zgłębić dodatkowe porady? Jeśli tak, to zobacz w witrynie inne wiadomości dotyczące takiej sprawy – link jest tutaj.

Warto jeszcze powiedzieć o samym postępowaniu komorników. Jeśli komornik posiada tytuł wykonawczy, dłużnik musi wpuścić go do własnego mieszkania, inaczej ten może poprosić o pomoc policję i siłą wejść do budynku, np. wyważając drzwi. Istnieje określona lista przedmiotów, których funkcjonariusz nie może zabrać, gdyż grozi mu za to skarga na wykonane przez niego czynności. Do powyższych przedmiotów zaliczają się m.in. rzeczy użytku domowego, w tym pościel czy bielizna, miesięczne zapasy żywności i opału, narzędzia wymagane do przeprowadzania pracy zarobkowej przez dłużnika, jak również wiele innych przedmiotów. Kiedy komornik wykonuje swoje zadania? Od poniedziałku do piątku oraz w soboty, aż do późnych godzin. Robi to na własnym terenie – zobacz, jak to wygląda.

Dobrze jest mieć orientację w zasadniczych informacjach dotyczących działalności komornika, aby mieć świadomość, na co może sobie on pozwolić, co natomiast jest bezprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *