Zalety gazu ziemnego i oddziaływanie wydobycia na środowisko

Gaz ziemny jest naturalnym paliwem wydobywanym z usytuowanych pod ziemią pokładów. Jest mieszaniną gazów – metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Gaz ziemny nazywany jest ekologicznym paliwem, ponieważ podczas wydobycia i transportu nie używa się technologii, która wpływa na zanieczyszczenie środowiska. W procesie spalania gazu ziemnego ilość powstałych zanieczyszczeń jest niewielka w odniesieniu do innych źródeł energii.

Podczas ostatnich dziesięcioleci pozycja gazu ziemnego wzrosła z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Odbiorców gazu ziemnego przybywa. Jest on użytkowany przez gospodarstwa domowe zarówno w miastach, jak i na wsiach, przedsiębiorstwa oraz zakłady ciepłownicze. Pomimo tego, że potencjał gazu ziemnego znacznie przewyższa dotychczasowe zużycie, w wielu obszarach Polski infrastruktura gazownicza nie jest rozwinięta.

Masz uczucie, że podobne posty wyjaśnią Ci dokładniej tę sprawę? Jeżeli tak myślisz, zobacz w tekście inny tego rodzaju punkt widzenia.

Głównie w środowiskach wiejskich dostęp do gazociągów jest nadal ograniczony. W celu rozszerzenia zasięgu i zakresu usług, Polska prowadzi obrót gazem ziemnym z sąsiadami (dokładne artykuły – link).

Zalety gazu ziemnegoGaz ziemny to paliwo ekologiczne. Znaczenie gazu ziemnego z każdym rokiem wzrasta ze względu na politykę Uni Europejskiej mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W porównaniu do innych surowców (koksu, węgla, drewna) gaz ziemny gwarantuje komfort związany z wygodą i czystością podczas użytkowania. Ponadto jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym oraz gwarantuje niezmienną jakość i równomierne spalanie. Popularne jest ogrzewanie gospodarstw domowych gazem ziemnym z powodu nieskomplikowaną instalację oraz pełną automatyzację procesu spalania. Zaletą gazu jest ponadto brak konieczności magazynowania, dodatkowego transportu oraz recykling. Wbrew powszechnej opinii ogrzewanie gazowe jest bezpieczne. Nowoczesne piece są wyposażone w szereg funkcji zabezpieczających, które zapewniają prawidłowe spalanie gazu oraz odprowadzanie niebezpiecznych substancji.

Grupy taryfowe gazuNa rynek paliw w Polsce wpływa obrót gazem ziemnym z zagranicą. W związku z tym, że Polska posiada ograniczone złoża gazu ziemnego, polskie spółki gazowe importują gaz głównie z Rosji.

Użytkownicy gazu ziemnego płacą za paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji według grup taryfowych, do których są przypisani. Wyróżnia się trzy grupy taryfowe odbiorców indywidualnych. Odbiorcy są przypisywani do poszczególnych grup taryfowych w zależności od: miejsca odbioru paliwa gazowego, rodzaju pobieranego paliwa gazowego oraz rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego. Odbiorcy mogą wybierać grupy taryfowe również indywidualnie.

Nasz link do www przenośniki taśmowe producent zadziwi Cię bardzo pozytywnie. Wyszukasz tam masę szczegółowych postów. W takim razie nie zwlekaj i klikaj!

Użytkownik decyduje o częstotliwości i sposobie odczytywania stanu licznika. Wprowadzenie takiej formy rozliczania jest wygodne nie tylko dla odbiorcy, ale i dostawcy (polecamy – artykuł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *